• Practice Match

Photo gallery


slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

 

Aahir Rushi Kansara Dev Sheikh Maaz M Abhi M Steve S
M Maulik A M Amit P K Sam R S Mayank R K Krish P
S Abhishek B Potla Dev Mansuri Aman Khan Sahil Kansara Nakul 
Kansara Kush Mansuri Rushan Soneta Bahuman Shah Veer Pacchigar Manav
Soni Rahul D Mihir S Dennis A Harshit Y S Jay K
S Kushang R S Prathum K Pacchigar  Jaival R Shah Preet V Kansara Kushal N
Shah Vivan R Melek Hakim K  Shah Nitya P Dubey Dharmesh D Jariwala Neel R
Kolsawala Yuvraj J Sheikh Aman C Darsh A J Hrideen T M Megh V
S Jiyan K  Pathan Aadil  Pathan Abdul Ahad Mohammed Harris Patka  

 

Batches


  • TIME7:30 AM to 9:30 AM
  • COACH Ibrahim B Golandaz
  • TIME8:00 AM to 9:30 AM
  • COACH Ibrahim B Golandaz
  • TIME4:00 PM to 6:00 PM
  • COACH Ibrahim B Golandaz
  • TIME6:00 PM to 7:30 PM
  • COACH Ibrahim B Golandaz
Copyright © Pankaj Kapadia Cricket Academy 2014 Site Design by ArrayBit