Players Of Night Camp

Sandeep Gehlot

ARYAN PATEL

Parth Vyas

Kushal Luniya

Albaj Mansuri

Abhishek Danej

Darsh Sailesh

Jigesh Patel

Smit Thakkar

Jayesh Tanna

Deep Patel

Yug Patel

Kishan Gandhi

Dattav Chapadia

Kriaan Shah

Rhythm Kanani

Utsav Kubadiya

JAY GADEKAR

Jash Gujarati

Viral Patel

DHARMIN SHAH

Patel Priyank

Saroj Pintu

NirmitKumar maheshbhai rohit Rohit

Sahil Rawal

Meet Dudhwala

Dev Potla

Malav Gotecha

Aryan Meghani

Rahul Soni

Pashv Shah

Sonetha BAHUMAN

Haaris Patka

Copyright © Pankaj Kapadia Cricket Academy 2014 Site Design by ArrayBit